Шановні члени ГС ОКУАСП!.

Генеральний директор ГС ОКУАСП , Коваленко І.А. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки "Організація колективного управління авторськими та суміжними правами"

Загальні Збори Організації відбудуться 15.03.2024 о 15-00 у форматі онлайн.

Порядок денний:

 1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, та надання їм повноважень на підписання Протоколу.
 2. Затвердження звіту  аудитора щодо проведеної аудиторської  перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2023року.
 3. Внесення змін до складу Наглядової Ради Громадської спілки.
 4. Обговорення проекту документу "Порядок та критерії для обрання членів Наглядової Ради".

Шановні члени ГС ОКУАСП!.

Довожу до вашого відома, що трирічний термін повноважень
Наглядової ради ГС ОКУАСП закінчено.
Керуючись п.4.5.4 та п.4.4.2.12 Статуту Організації повідомляю про
скликання чергових Загальних Зборів Організації, які відбудуться 12.01.2024
о 16-00 в форматі онлайн.
Порядок денний:
1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, та надання їм
повноважень на підписання Протоколу.
2. Обрання членів Наглядової Ради Громадської спілки «Організація
колективного управління авторських і суміжних прав» у кількості, що
передбачена Статутом Громадської спілки «Організація колективного
управління авторських і суміжних прав».
3. Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС
ОКУАСП стосовно 2023року
4. Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2024 рік та надання
повноважень на його підписання.
5. Заслуховування та затвердження щорічного звіту про діяльність
Організації.

27.05.2022 року були проведені чергові Загальні Збори ГС ОКУАСП.

Серед інших, були розглянуті такі питання:
Загальними зборами ГС ОКУАСП прийнято рішення щодо звільнення  Нікіна О.І. з посади Генерального директора Організації.
Рішенням Загальних зборів ГС ОКУАСП з 01.06.2022 Генеральним директором ГС ОКУАСП обрано Коваленко І.А.

Генеральний директор ГС ОКУАСП, Коваленко І.А. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів ГС ОКУАСП.

Загальні Збори членів Громадської спілки « Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 10 березня 2023 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

 Порядок денний складається із наступного переліку питань:

o Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,

o Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС ОКУАСП щодо 2022 року,

o Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС ОКУАСП за наслідками 2022 року,

o Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2022 року та затвердження звіту аудитора,

o Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік та надання повноважень на його підписання.

o Інші питання діяльності Організації.

27.05.2022 року були проведені чергові Загальні Збори ГС ОКУАСП.

Серед інших, були розглянуті такі питання:
Загальними зборами ГС ОКУАСП прийнято рішення щодо звільнення  Нікіна О.І. з посади Генерального директора Організації.
Рішенням Загальних зборів ГС ОКУАСП з 01.06.2022 Генеральним директором ГС ОКУАСП обрано Коваленко І.А.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» від 17 квітня 2022 року.
Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами». Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 27 травня 2022 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку. Порядок денний складається із наступного переліку питань: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС ОКУАСП щодо 2021 року, Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС ОКУАСП за наслідками 2021 року, Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2021 року та затвердження звіту аудитора, Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік, Виключення з Організації Правовласників, пов'язаних з Державою-агресором Звільнення Нікіна Олександра Івановича з посади генерального директора ГС ОКУАСП, Обрання нового генерального директора ГС ОКУАСП, визначення умов його праці та укладання відповідного трудового контракту, Про особливості діяльності Організації в умовах військового стану , Інші питання діяльності Організації.
Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» від 28 січня 2022 року
Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС УЛАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами». Загальні Збори членів Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» мають відбутись 10 березня 2022 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 7. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку. Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС ОКУАСП щодо 2021 року,
 • Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС ОКУАСП за наслідками 2021 року,
 • Схвалення призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2021 року та затвердження звіту аудитора,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2022 рік,
 • Звільнення Нікіна Олександра Івановича з посади генерального директора ГС ОКУАСП,
 • Обрання нового генерального директора ГС ОКУАСП, визначення умов його праці та укладання відповідного трудового контракту,
 • Затвердження Статуту ГС ОКУАСП в новій редакції.
 • Інші питання діяльності Організації.

Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 15 листопада 2021 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку. Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Внесення змін до складу Наглядової Ради ГС ОКУАСП,
 • Затвердження проектів попередніх тарифів ГС ОКУАСП,
 • Затвердження статуту ГС ОКУАСП у новій редакції,
 • Затвердження внутрішніх правил ГС ОКУАСП у новій редакції,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) ГС ОКУАСП на 2022 рік,
 • Визначення розміру утримання до спеціальних фондів Організації,
 • Інші питання діяльності Організації.
Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» від 16 лютого 2021 року

  Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами». Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 24 березня 2021 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку. Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС ОКУАСП щодо 2020 року,
 • Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС ОКУАСП за наслідками 2020 року,
 • Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2020 року,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2021 рік,
 • Затвердження нової редакції Статуту ГС ОКУАСП,
 • Затвердження тарифів ГС ОКУАСП,
 • Інші питання діяльності Організації.
Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» від 2 жовтня 2020 року

  Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами». Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 19 листопада 2020 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку. Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів
 • Затвердження Статуту ГС ОКУАСП в новій редакції
 • Обрання Складу Наглядової Ради
 • Обрання Складу Ради Авторів
 • Затвердження умов контракту з Генеральним директором ГС ОКУАСП
 • Затвердження бюджету ГС ОКУАСП на 2021 рік
 • Інші питання діяльності Організації.