Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» від 27 вересня 2021 року

Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 15 листопада 2021 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Внесення змін до складу Наглядової Ради ГС ОКУАСП,
 • Затвердження проектів попередніх тарифів ГС ОКУАСП,
 • Затвердження статуту ГС ОКУАСП у новій редакції,
 • Затвердження внутрішніх правил ГС ОКУАСП у новій редакції,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) ГС ОКУАСП на 2022 рік,
 • Визначення розміру утримання до спеціальних фондів Організації,
 • Інші питання діяльності Організації.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» від 16 лютого 2021 року

Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 24 березня 2021 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів,
 • Затвердження щорічного звіту про діяльність ГС ОКУАСП щодо 2020 року,
 • Затвердження звітів наглядового та виконавчого органів ГС ОКУАСП за наслідками 2020 року,
 • Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ГС ОКУАСП стосовно 2020 року,
 • Затвердження кошторису витрат (бюджету) на 2021 рік,
 • Затвердження нової редакції Статуту ГС ОКУАСП,
 • Затвердження тарифів ГС ОКУАСП,
 • Інші питання діяльності Організації.

Повідомлення Виконавчого органу Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» від 2 жовтня 2020 року

Генеральний директор ГС ОКУАСП, Нікін О.І. на підставі повноважень п. 4.3.3. Статуту ГС ОКУАСП скликає Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами».

Загальні Збори членів Громадської спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» мають відбутись 19 листопада 2020 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрія Аболмасова, 5, офіс 11. Допускається участь у Загальних Зборах за допомогою інтернет-зв’язку.

Порядок денний складається із наступного переліку питань:

 • Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів
 • Затвердження Статуту ГС ОКУАСП в новій редакції
 • Обрання Складу Наглядової Ради
 • Обрання Складу Ради Авторів
 • Затвердження умов контракту з Генеральним директором ГС ОКУАСП
 • Затвердження бюджету ГС ОКУАСП на 2021 рік
 • Інші питання діяльності Організації.