Законопроект 5572 став Законом: наслідки для ОКУАСП

Зараз багато розмов про набрання чинності Законом 5572. Хтось радіє, хтось сумує. Але давайте все ж таки фахово розберемось, які саме наслідки він несе для ОКУАСП

Законопроект стосується сфер, визначених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Це сфери використання авторських прав:
1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;
2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції.
Далі йдемо по тексту:
1. Всі зареєстровані ОКУ можуть здійснювати добровільне колективне управління (тобто управління в межах переданих їм Правовласниками прав). ГС ОКУАСП, а до неї ПО ОКУАСП саме так здійснювало свою діяльність протягом більш ніж 11 років, ліцензує більш ніж 18000 закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг по всій країні і жодних негативних наслідків від цього не передбачає.
2. Управління здійснюється в межах наданих Правовласниками майнових прав. Згідно Закону Правовласник – суб’єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав. Ця норма абсолютно на користь нашої Організації, оскільки ми управляємо правами на десятки мільйонів музичних творів на підставі договорів саме з Правовласниками, а наш конкурент, – ГО УААСП майже не має повноважень від Правовласників, а має їх від інших ОКУ, тобто закон фактично виштовхує їх з ринку.
3. Чинна на цей час ст. 20 Закону встановлює дуже складну процедуру визначення тарифів, – ОКУ має зібрати громадські організації, що представляють Користувачів авторських прав і якимось чином умовити їх погодитись на розмір оплати. Зрозуміло, що Користувачі завжди проти будь-якої плати і тоді, після цих перемовин, тарифи мають встановлюватись судом виходячи з економічно обґрунтованого рівня. Такої практики в Україні не було, ніхто не знає як вираховувати цей «економічно обґрунтований рівень». Тобто – це величезна проблема для ОКУ. Але 5572 встановлює, що ОКУ мають право самостійно встановлювати тарифи, без цієї процедури, хоч мільйон за одну пісню!
Тепер, щодо статусу акредитованої ОКУ.
ГС ОКУАСП є акредитованою ОКУ в сфері передбаченої абз. 4 ч. 5 ст. 12 Закону і здавалось б, що норма 5572 означає втрату цього статусу, але насправді НІ! Рішення про визначення ГС ОКУАСП акредитованою ОКУ втратить чинність в момент набрання чинності 5572, але Рішення Установи про акредитацію ОКУ вже виконане! і його існування чи неіснування жодним чином на нашому статусі не відіб’ється.
Рішення Установи про акредитацію ОКУ це юридичний факт, що завершує юридичний склад норми, який є підставою для настання правових наслідків – акредитації ОКУ.
Відтак, після прийняття Установою рішення про акредитацію ОКУ, згідно закону, виникає нове правовідношення у якому бере участь акредитована ОКУ.
Підстави припинення цього правовідношення, тобто – акредитації ОКУ, чітко обумовлені законом.
Акредитація ОКУ, згідно ч. 2 ст. 19 Закону № 2415, може бути скасована:
1) за заявою ОКУ;
2) у разі скасування реєстрації ОКУ;
3) за рішенням Установи про скасування акредитації у зв’язку з порушенням ОКУ вимог цього Закону.
Як видно, визнання такими, що втратили чинність, рішень Установи про акредитацію ОКУ та рішень комісії про акредитацію ОКУ не призводить до скасування акредитації ОКУ.
І це правильно, оскільки юридичний факт – рішення Установи про акредитацію ОКУ та юридичний факт – рішення комісії про акредитацію ОКУ, знаходяться поза межами правовідношення, у якому бере участь акредитована ОКУ.
Рішення Установи про акредитацію ОКУ та рішення комісії про акредитацію ОКУ є актами індивідуальної дії, яку вони вичерпали з моменту їх видання.
Тому визнання цих рішень такими, що втратили чинність не з моменту введення їх в дію в минулому, а після того, як вони вичерпали свою індивідуальну дію, не мають правових наслідків для правовідношення, у якому бере участь акредитована ОКУ. Інформація про статус акредитованої ОКУ міститься у Реєстрі ОКУ, зміни до якого здійснюються на підставі Наказів Міністерства економіки України. Якщо всупереч нормам Закону Міністерство видасть наказ про внесення змін до Реєстру ГС ОКУАСП оскаржить його та без сумнівів, скасує у судовому порядку.
Таким чином, особливих наслідків для ОКУАСП Законопроект 5572 (який вже став Законом) не несе.